Yeni Umut Afrika

Afrika K?tas? Afrika. Kimileri için safari merkezi. Kimileri için çöl, kurakl?k, açl?k. F?rsat kap?s? olarak …

Cape Town: Afrika'daki Cennet ?ehir

Bir yer dü?ünün, gözlerinizi kapatt???n?zda ayaklar?n?z?n yerden kesildi?ini hissetti?iniz. Bir yer dü?ünün, içinize çekti?iniz nefesin ci?erlerinize, …